Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Prowadzone rejestry i ewidencje

Wyświetl stronę główną » Prowadzone rejestry i ewidencje » Prowadzone rejestry i ewidencje

Podtytuł: W Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Zawierciu

Prowadzone są centralne rejestry:

  • skarg i wniosków wpływających do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zawierciu
  • zarządzeń Powiatowego  Lekarza Weterynarii
  • wydanych upoważnień
  • wydanych pełnomocnictw
  • wydanych decyzji na podstawie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego
  • poczty przychodzącej
  • poczty wychodzącej

 

ZESPÓŁ DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI, PASZ ORAZ UBOCZNYCH PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH

Nadzorowane rejestry:

1. Lista zakładów zatwierdzonych zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego.

2. Wykaz podmiotów prowadzących działalność marginalną, lokalną i ograniczoną (MLO) zgodnie z rozporządzeniem MRiRW z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz.U. 2010 Nr 113, poz. 753)

3. Lista podmiotów zakwalifikowanych do sprzedaży bezpośredniej zgodnie z rozporządzeniem MRiRW z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej.

4. Lista podmiotów zarejestrowanych zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych.

5. Lista zakładów sektora utylizacyjnego.

6. Rejestr Podmiotów Paszowych.

 

ZESPÓŁ DO SPRAW ZDROWIA I OCHRONY ZWIERZĄT

Prowadzi następujące rejestry i ewidencje:

1. rejestr przewoźników.

2. rejestr podmiotów nadzorowanych.

3. wykaz zatwierdzonych pośredników i zarejestrowanych pomieszczeń wykorzystywanych przez pośredników w ich działalności ( Dyrektywy 64/432/EWG i 91/68/EWG).

4. Rejestr ferm drobiu.

Informacje

Rejestr zmian

2016-10-12 14:02

Dodanie artykułu - Mgr inż. Damian Urbańczyk

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zawierciu
42-400 Zawiercie, ul. Paderewskiego 116
woj. śląskie  
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.