Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Ubój świń, cieląt, owiec i kóz na użytek własny w gospodarstwach

Wyświetl stronę główną » Komunikaty » Ubój świń, cieląt, owiec i kóz na użytek własny w gospodarstwach

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zawierciu na temat wymagań weterynaryjnych związanych z ubojem świń, cieląt, owiec i kóz na użytek własny w gospodarstwach

Przepisy dotyczące uboju gospodarczego zwierząt zawarte są w następujących aktach prawnych:

 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1577 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 885)
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 856 z późn. zm.)

Dopuszcza się ubój na terenie gospodarstwa, utrzymywanych w tym gospodarstwie cieląt do szóstego miesiąca życia, świń, owiec, kóz, drobiu oraz zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych, w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (samozaopatrzenie własnego gospodarstwa).

Ubojowi na terenie gospodarstwa w celu produkcji mięsa poddaje się zwierzęta:

 • zdrowe
 • które nie pochodzą z gospodarstwa lub obszaru podlegającemu ograniczeniom. w tym nakazom lub zakazom wydanym na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, ze względu na wystąpienie lub podejrzenie wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt
 • po upływie okresu karencji określonego dla użytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub produktu leczniczego, jeżeli przed poddaniem ubojowi zwierzęta były leczone tymi produktami

Przy uboju zwierząt na terenie gospodarstwa powinny być spełnione wymagania określone w przepisach o ochronie zwierząt i w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Posiadacz zwierzęcia, z wyłączeniem drobiu i zajęczaków, co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem na terenie gospodarstwa uboju w celu produkcji mięsa przekazuje Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii powiadomienie o zamiarze dokonania takiego uboju.

Ubój cieląt do 6 miesiąca życia oraz owiec lub kóz na użytek własny

W przypadku uboju cieląt do 6 miesiąca życia oraz owiec lub kóz zgłoszenie takie musi być dokonane w formie pisemnej i powinno zawierać:

 • imię i nazwisko oraz adres posiadacza zwierzęcia,
 • gatunek i liczbę zwierząt poddanych ubojowi.
 • numer identyfikacyjny zwierzęcia (jeżeli z przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt wynika obowiązek oznakowania zwierzęcia)
 • miejsce i termin uboju
 • imię i nazwisko oraz adres osoby uprawnionej do uboju (musi posiadać udokumentowane kwalifikacje),
 • telefon kontaktowy do osoby zgłaszającej fakt uboju zwierzęcia

Materiałem SRM w przypadku cieląt (do 6 miesiąca życia) są:

 • migdałki,
 • ostatni czterometrowy odcinek jelita cienkiego,
 • jelito ślepe – krezka

Materiałem SRM w przypadku owiec i kóz są:

 • czaszka zawierająca mózg i oczy,
 • migdałki
 • rdzeń kręgowy zwierząt w wieku powyżej 12 miesięcy lub które mają stały siekacz wyrżnięty z dziąsła – śledziona i jelito kręte zwierząt w każdym wieku.

Owce i kozy powyżej 18 m-cy podlegają badaniu na TSE. Koszt pobrania, transportu i badania tych prób finansowany jest przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Materiał SRM należy przekazać do podmiotu uprawnionego do zbierania i zagospodarowania materiału kategorii 1.

Ubój świń na użytek własny

W przypadku uboju świń zgłoszenie nie musi być w formie pisemnej, może być telefoniczne i powinno zawierać:

 • imię i nazwisko oraz adres posiadacza zwierzęcia,
 • gatunek i liczbę zwierząt poddanych ubojowi,
 • numer identyfikacyjny zwierzęcia (jeżeli z przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt wynika obowiązek oznakowania zwierzęcia)
 • miejsce i termin uboju
 • imię i nazwisko oraz adres osoby uprawnionej do uboju (musi posiadać udokumentowane kwalifikacje),
 • telefon kontaktowy do osoby zgłaszającej fakt uboju zwierzęcia
 • mięso świń do produkcji mięsa, poddaje się badaniu na obecność włośni. Badania takiego mogą dokonywać lekarze wolnej praktyki, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia nadane przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii. Badanie to wykonywane jest na koszt właściciela zwierzęcia. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2010 r. Nr 93, poz.600); paragraf 1 pkt 33 wprowadzenie na rynek mięsa pochodzącego z produkcji mięsa na użytek własny zagrożone jest kara pieniężną w wysokości od 1000 do 5000 zł. oraz paragraf 1. pkt 34 tj. niespełnienie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa na użytek własny zagrożone jest karą pieniężną w wysokości 100-2000 zł.

Informacje

Rejestr zmian

2020-09-17 11:56

Dodanie artykułu - Mgr inż. Damian Urbańczyk

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zawierciu
42-400 Zawiercie, ul. Paderewskiego 116
woj. śląskie  
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.