Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Wsparcie dla rolników z ARiMR, zabezpieczenie gospodarstw przed ASF

Wyświetl stronę główną » Komunikaty » Wsparcie dla rolników z ARiMR, zabezpieczenie gospodarstw przed ASF

       Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przekazuje informacje otrzymane od ARiMR na
temat tzw. Poddziałania 5.1 Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest
ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk
klimatycznych i katastrof.
       W terminie do 29 marca 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
przyjmuje wnioski od rolników, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed
afrykańskim pomorem świń (ASF). Pomoc jest finansowana z budżetu PROW na lata 2014-
2020.
       W ramach „Inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” na
pomoc mogą liczyć rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą świń w liczbie nie
mniejszej niż 50 sztuk lub zrealizowali zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne
w ramach wariantu 7.4. „Zachowanie lokalnych ras świń” i chcą wykonać inwestycje
chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa ASF.
       Na tego typu przedsięwzięcia mogą otrzymać maksymalnie 100 tys. zł w całym okresie
realizacji PROW 2014-2020, a wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 80% kosztów
kwalifikowalnych poniesionych na realizację takiej inwestycji. Pomoc można otrzymać na:
       - utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej,
      - wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenie do dezynfekcji,
       - wykonanie inwestycji dzięki której trzoda chlewna będzie utrzymywana
w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach z osobnym wejściem, nie łączących się
z pomieszczeniami w których znajdują się inne zwierzęta.

       Wsparcie może być również przyznane na wykonanie ogrodzenia chlewni. Wówczas
pomoc przyznaje się w formie standardowych stawek jednostkowych w wysokości 80 proc.
kwoty stanowiącej sumę:
       a) iloczynów standardowych stawek jednostkowych i, odpowiednio, długości
planowanego ogrodzenia, liczby bram i liczby furtek.
oraz
      b) kosztów ogólnych, nieprzekraczających 10 proc. kosztów poniesionych na realizację
tej operacji.
      Wnioski o przyznanie pomocy można składać poprzez platformę ePUAP lub przesłać
rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej. Więcej informacji
można znaleźć na stronie: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-
2020/poddzialanie-51-wsparcie-inwestycji-w-srodki-zapobiegawcze-ktorych-celem-jestograniczenieskutkow-
prawdopodobnych-klesk-zywiolowych-niekorzystnych-zjawiskklimatycznych-
i-katastrof.html oraz uzyskać pod numerem bezpłatnej infolinii: 800 38 00 84.
      Proszę o rozpowszechnienie powyższego wśród producentów świń.

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2021-03-31 11:00

Dodanie załącznika/ załączników - Mgr inż. Damian Urbańczyk

2021-03-31 10:57

Dodanie artykułu - Mgr inż. Damian Urbańczyk

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zawierciu
42-400 Zawiercie, ul. Paderewskiego 116
woj. śląskie  
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.