Artykuł pochodzi ze strony: www.piwzawiercie.av1.pl

Adres artykułu: www.piwzawiercie.av1.pl/artykuly/136

Nabór kandydatów do wykonywania czynności urzędowych

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zawierciu informuję o naborze lekarzy weterynarii niebędących jak i będących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej i osób posiadających kwalifikacje do czynności pomocniczych, do wykonywania czynności określonych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. t.j z 2021r. poz. 306 )